Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP) – Podotherapie van der Kaa B.V. – Tilburg

Podotherapie van der Kaa B.V.

Header afbeelding

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP)

Dit betekent voor u dat wanneer u zonder verwijsbrief komt, de podotherapeut verplicht is een korte screening uit te voeren om te zien of er een indicatie bestaat voor podotherapie en of er geen  rode vlaggen aanwezig zijn. Wanneer uit deze screening blijkt dat er een indicatie voor podotherapie bestaat is het wettelijk verplicht dat u schriftelijk toestemming geeft voor het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling en kosten. Deze schriftelijke toestemming met uw handtekening vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of andere specialist. Toch is het vaak beter om met uw huisarts te overleggen.

Indien er een rode vlag bij u geconstateerd wordt dient u terug te gaan naar de huisarts om alsnog een verwijzing te vragen, zonder verwijzing mag de podotherapeut u anders niet behandelen.

Rode Vlaggen

Algemeen
1. (recent) trauma
2. Al langer bestaande (onverklaarbare) koorts
3. Recent onverklaarde gewichtsverlies (>5Kg per maand)
4. Langdurig gebruik van corticosteroiden.
5. Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
6. Algemeen onwel bevinden
7. Nachtelijke pijn
8. Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen
9. Er worden geen pulsaties gevoeld of gehoord (doppler)
10. Kanker in de voorgeschiedenis
11. Belasting is niet mogelijke (asdrukpijn)
12. Er zijn tekenen/symptomen van infectie
13. Er zijn tekeken/symptomen van charcot
14. Tekenen en symptomen van tophi

Acuut (sport) letsel
15. Onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma
16. Belasting is niet mogelijk (asdrukpijn)
17. Recent onverklaard gewichtsverlies (>5 kg per maand)
18. Langdurig gebruik van corticosteroïden
19. Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
20. Algemeen onwel bevinden
21. Nachtelijke pijn
22. Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Lage rug regio
23. Eerste episode van lage rugpijn 50 jaar
24. Significant trauma
25. Recent onverklaarbaar gewichtsverlies (>5kg per maand)
26. Kanker in de voorgeschiedenis
27. Koorts
28. Deformiteiten (bijv. lumbale kyfose)
29. Langdurig gebruik van corticosteroïden
30. Intraveneuze toepassing van medicijnen
31. Progressieve niet-mechanische pijn
32. Pijn die ‘s nachts blijft of zelfs verergert
33. Aanhoudende ernstige beperking lumbale flexie
34. Algemeen onwel bevinden
35. Incontinentie of urine en/of faeces
36. Rijbroek anesthesie
37. Bilaterale uitvalsverschijnselen
38. Unilaterale uitvalsverschijnselen
39. Ernstig beperkt gangbeeld

Gele vlaggen

1. Kanker in de voorgeschiedenis
2. Klachten van patiënt blijven ondanks podotherapeutische behandeling
3. Patiënt is niet gemotiveerd voor verder podotherapeutische behandeling
4. Er is een afwijkende thuis (privé) situatie die de klachten negatief
beïnvloeden en de voortgang van de behandeling remmen.
5. Er wordt krachtsverlies gesignaleerd
6. Er worden slechte pulsaties gevoeld/gehoord.