Verwijzing en vergoeding – Podotherapie van der Kaa B.V. – Tilburg

Podotherapie van der Kaa B.V.

Header afbeelding

Verwijzing en vergoeding

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen voor podotherapie per verzekering.

 

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is. Sommige verzekeraars hebben een totaal bedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voetzorgverleners zoals de pedicure vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Diabetes voetzorg

Wanneer uw huisarts of een andere medisch specialist diabetes mellitus bij u heeft vastgesteld en uit de jaarlijkse screening in de huisartsenpraktijk blijkt dat u door de diabetes mellitus een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Simm’s classificatie 1 t/m 3) kunt u op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut. Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Overige (verzorgende) voetzorg waartoe uzelf niet in staat bent, valt niet onder medisch noodzakelijke zorg. De podotherapeut kan een pedicure inschakelen om behandelingen uit te voeren. De pedicure declareert dan bij de podotherapeut. Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP)

Dit betekent voor u dat wanneer u zonder verwijsbrief komt, de podotherapeut verplicht is een korte screening uit te voeren om te zien of er een indicatie bestaat voor podotherapie en of er geen  rode vlaggen aanwezig zijn. Wanneer uit deze screening blijkt dat er een indicatie voor podotherapie bestaat is het wettelijk verplicht dat u schriftelijk toestemming geeft voor het onderzoek en de daaruit eventueel volgende behandeling en kosten. Deze schriftelijke toestemming met uw handtekening vervangt als het ware de schriftelijke verwijzing van de huisarts of andere specialist. Toch is het vaak beter om met uw huisarts te overleggen.

Indien er een rode vlag bij u geconstateerd wordt dient u terug te gaan naar de huisarts om alsnog een verwijzing te vragen, zonder verwijzing mag de podotherapeut u anders niet behandelen.

Rode Vlaggen

Algemeen
1. (recent) trauma
2. Al langer bestaande (onverklaarbare) koorts
3. Recent onverklaarde gewichtsverlies (>5Kg per maand)
4. Langdurig gebruik van corticosteroiden.
5. Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
6. Algemeen onwel bevinden
7. Nachtelijke pijn
8. Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen
9. Er worden geen pulsaties gevoeld of gehoord (doppler)
10. Kanker in de voorgeschiedenis
11. Belasting is niet mogelijke (asdrukpijn)
12. Er zijn tekenen/symptomen van infectie
13. Er zijn tekeken/symptomen van charcot
14. Tekenen en symptomen van tophi

Acuut (sport) letsel
15. Onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma
16. Belasting is niet mogelijk (asdrukpijn)
17. Recent onverklaard gewichtsverlies (>5 kg per maand)
18. Langdurig gebruik van corticosteroïden
19. Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
20. Algemeen onwel bevinden
21. Nachtelijke pijn
22. Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Lage rug regio
23. Eerste episode van lage rugpijn 50 jaar
24. Significant trauma
25. Recent onverklaarbaar gewichtsverlies (>5kg per maand)
26. Kanker in de voorgeschiedenis
27. Koorts
28. Deformiteiten (bijv. lumbale kyfose)
29. Langdurig gebruik van corticosteroïden
30. Intraveneuze toepassing van medicijnen
31. Progressieve niet-mechanische pijn
32. Pijn die ‘s nachts blijft of zelfs verergert
33. Aanhoudende ernstige beperking lumbale flexie
34. Algemeen onwel bevinden
35. Incontinentie of urine en/of faeces
36. Rijbroek anesthesie
37. Bilaterale uitvalsverschijnselen
38. Unilaterale uitvalsverschijnselen
39. Ernstig beperkt gangbeeld

Gele vlaggen

1. Kanker in de voorgeschiedenis
2. Klachten van patiënt blijven ondanks podotherapeutische behandeling
3. Patiënt is niet gemotiveerd voor verder podotherapeutische behandeling
4. Er is een afwijkende thuis (privé) situatie die de klachten negatief
beïnvloeden en de voortgang van de behandeling remmen.
5. Er wordt krachtsverlies gesignaleerd
6. Er worden slechte pulsaties gevoeld/gehoord.

 

Bron: Nederlandse vereniging van Podotherapeuten, 2019